Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin hoạt động ngành

Lịch công tác tuần 52

12/21/2018 3:11:23 PM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

Lịch công tác tuần thứ 52 năm 2018 - Từ ngày 24/12/2018 –30/12/2018

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

24/12

Sáng

 Đ/c Phúc họp dự Hội nghị tại TT VHTT huyện (cả ngày)

 Đ/c Minh, đ/c Bảy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019 (đến hết ngày 25/12)

 Đ/c Việt chỉ đạo tập huấn phần mềm thư viện tại Trung tâm GD-DN (đến hết ngày 25/12)

 Bộ phận TH kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức kiêm tra HK I tại các trường (đến hết ngày 28/12)

 Đ/c Hùng học TCLLCT (đến hết ngày 27/12)

Chiều

 Đ/c Phúc họp tại UBND huyện

Thứ Ba

25/12

Sáng

 Đ/c Phúc họp tại Hội khuến học huyện Tuyên Hoá

 Bộ phận THCS bàn giao đề kiểm tra HK I cho các trường tại Phòng GD&ĐT

Chiều

 Đ/c Phúc họp tại UBND huyện

Thứ Tư

26/12

Sáng

 Đ/c Phúc, đ/c Nông thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm PHT tại các trường (đến hết ngày 28/12)

 Bộ phận THCS kiểm tra, chỉ đạo thi HK I tại các tường (đến hết ngày 29/12)

Chiều

 

Thứ Năm 27/12

Sáng

 Đ/c Bảy công tác tại TP Hải Phòng (đến hết ngày 29/12)

 Đ/c Hùng công tác tại TX Ba Đồn (đến hết ngày 28/12)

Chiều

 Đ/c Minh, đ/c Yến tập huấn tại UBND huyện

Thứ Sáu 28/12

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Bảy

29/12

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 30/12

Sáng

 

Chiều

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình