Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 41

10/4/2019 4:10:48 PM

 UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Từ ngày 07/10/2019 – 13/10/2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

07/10

Sáng

 Đ/c Phúc họp tại UBND huyện (cả ngày)

 Duyệt kế hoạch GDMN năm học 2019-2020 tại Phòng GD&ĐT (cả ngày)

Chiều

 Duyệt Kế hoạch GDTrH năm học 2019-2020 tại Phòng GD&ĐT

Thứ Ba

08/10

Sáng

 Đ/c Phúc, đ/c Lan, đ/c Nông làm việc với đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT tại Phòng GD&ĐT

 Đ/c Dũng giám sát dự án SCI tại các trường thuộc dự án (đến hết ngày 10/10)

 Đ/c Minh dự Khai mạc tập huấn công tác Đội năm học 2019-2020 tại TT BDCT huyện.

Chiều

 LĐ, CV, VC Phòng GD&ĐT họp tại UBND huyện

 Đ/c Chiến, đ/c Dũng làm việc với đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT tại trường TH Thiết Sơn

Thứ Tư

09/10

Sáng

 Đ/c Phúc công tác tại TP Đà Nẵng (đến hết ngày 13/10)

 Đ/c Minh, đ/c Nông làm việc với đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT tại trường MN Sơn Hoá

 Đ/c Hùng công tác tại Đồng Hới

Chiều

 Đ/c Minh, đ/c Nông làm việc với đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT tại trường THCS Đồng Lê

 Đ/c Hương bồi dưỡng HSG tại trường THCS Đồng Lê

Thứ Năm 10/10

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Sáu 11/10

Sáng

 

Chiều

 Đ/c Hương bồi dưỡng HSG tại trường THCS Đồng Lê

Thứ Bảy

12/10

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 13/10

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình