Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 43-2019

10/18/2019 5:27:21 PM

   UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Từ ngày 21/10/2019 – 27/10/2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

21/10

Sáng

 Đ/c Phúc giao ban tại UBND huyện

 Đ/c Minh, đ/c Dũng kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường TH Sơn Hoá

 Đ/c Chiến, đ/c Nông, đ/c Việt kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường THCS Đồng Hoá

Chiều

 Đ/c Minh, đ/c Dũng kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường TH Số 1 Đồng Lê

 Đ/c Chiến, đ/c Nông, đ/c Việt kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường THCS Thạch Hoá

Thứ Ba

22/10

Sáng

 Đ/c Minh, đ/c Dũng kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường TH Lê Trực

 Đ/c Chiến, đ/c Nông, đ/c Việt kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường TH&THCS Nam Hoá

Chiều

 Đ/c Hương bồi dưỡng HSG tại trường THCS Đồng Lê

 Đ/c Chiến, đ/c Nông, đ/c Việt kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường THCS Đồng Lê

 Đ/c Dũng chỉ đạo SHCM cụm 1

Thứ Tư

23/10

Sáng

 Đ/c Minh tham gia xét xử tại toà án huyện

Chiều

 Đ/c Dũng chỉ đạo SHCM cụm 4

Thứ Năm 24/10

Sáng

 Đ/c Phúc, đ/c Dũng làm việc cùng đoàn dự án SCI của tỉnh Điện Biên tại trường MN Đồng Hoá và TH Đồng Hóa.

Chiều

 LĐ,CV Phòng làm việc cùng đoàn dự án SCI của tỉnh Điện Biên tại Phòng GD&ĐT

Thứ Sáu 25/10

Sáng

 Đ/c Minh kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường MN Tiến Hoá

Chiều

 Đ/c Minh kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường MN Minh Cầm

 Đ/c Hương bồi dưỡng HSG tại trường THCS Đồng Lê

Thứ Bảy

26/10

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 27/10

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình