Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 51-2019

12/16/2019 7:55:51 AM

 UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Từ ngày 16/12/2019 – 21/122019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

16/12

Sáng

 Đ/c Phúc Giao ban tại UBND huyện

 Đ/c Dũng tập huấn môn Lịch sử cùng 4 GV tại TTGDTX tỉnh (đến hết ngày 18/12)

Chiều

 Đ/c Phúc, đ/c Minh, đ/c Chiến, đ/c Nông, đ/c Việt kiểm tra cộng đồng học tập các xã, thị trấn (đến hết ngày 18/12)

Thứ Ba

17/12

Sáng

 Đ/c Hùng tập huấn tại Đồng Hới

Chiều

 

Thứ Tư

18/12

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Năm 19/12

Sáng

 Đ/c Phúc Họp HĐND huyện (đến hết ngày 20/12)

 Đ/c Minh, đ/c Dũng kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại cơ sở

Chiều

 

Thứ Sáu 20/12

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Bảy

21/12

Sáng

 Hội đồng khảo thí làm việc tại Phòng GD&ĐT

Chiều

 

Chủ nhật 22/12

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình