Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 19

5/4/2020 8:40:20 AM

UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Từ ngày 04/52020-10/5/2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

04/5

Sáng

 Đ/c Phúc, đ/c Lan duyệt quyết toán tại Phòng TC-KH

 LĐ, CV, VC Phòng kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường (đến hết ngày 05/5)

Chiều

 Đ/c Phúc giao ban tại UBND huyện

Thứ Ba

05/5

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Tư

06/5

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Năm 07/5

Sáng

 Đ/c Hùng tiếp nhận và phân bổ gạo 116 hỗ trợ cho học sinh

Chiều

 

Thứ Sáu 08/5

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Bảy

09/5

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 10/5

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình