Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 28

7/3/2020 4:44:21 PM

UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 06/7/2020-12/7/2020

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

06/7

Sáng

 Đ/c Phúc giao ban tại UBND huyện

 LĐ, CV Phòng kiểm tra chỉ đạo công tác xét TN THCS tại các Hội đồng

Chiều

 Đ/c Phúc tập huấn tại UBND huyện

Thứ /Ba

07/7

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Tư

08/7

Sáng

 Duyệt kết quả xét TN THCS tại Phòng GD&ĐT (đến hết trưa ngày 09/7)

Chiều

 

Thứ Năm 09/7

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Sáu 10/7

Sáng

 Thẩm định Thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020

Chiều

 Thẩm định Thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020

Thứ Bảy

11/7

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 12/7

Sáng

 7h: Tham gia ngày Chạy Olympic tại UBND TT Đồng Lê

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình