Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Phân công nhiệm vụ công chức, viên chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo (thay đồng chí Hồ Trung Tuyến đi học dài ngày tại TP Đà Nẵng)

9/4/2019 2:19:13 PM
Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình