Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

QĐ V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trườngtrung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình năm học 2020-2021

5/22/2020 9:07:08 AM
Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình