Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Phần mềm tiện ích

Phần mềm Họp/Dạy trực tuyến qua máy tính hoặc điện thoại

4/3/2020 10:40:30 AM

https://www.webex.com/downloads.html/

https://meetingsapac3.webex.com/meetingsapac3/j.php?MTID=m403bce1417d06cd21df5e6fbfbc20af0

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Phần mềm hỗ trợ từ xa qua mạng 8/4/2017 10:29:20 AM

  Phần mềm hỗ trợ từ xa qua mạng 3/25/2015 3:47:13 PM

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình