Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM HỌC

10/11/2018 10:53:36 AM
Các trường có thể tham khảo chương trình Hội nghị viên chức đầu năm như sau:

1. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch hội nghị.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký hội nghị.

4. Thông qua chương trình và quy chế hội nghị.

5. Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm trước và phương hướng, kế hoạch công tác năm tới (Thủ trưởng cơ quan).

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng quy chế, nội quy...(Chủ tịch Công đoàn).

7. Báo cáo công tác thu, chi tài chính và phúc lợi cơ quan (uỷ nhiệm cho bộ phận tài chính báo cáo). Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của năm học mới.

8. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và kết quả bình xét thi đua năm học cũ (Chủ tịch Công đoàn).

9. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và chương trình công tác hoạt động của Ban TTND (Trưởng Ban TTND).

10. Nghỉ giải lao 15 phút.

11. Thảo luận.

12. Tiếp thu và giải đáp ý kiến từ hội nghị cán bộ công chức các đơn vị (Thủ trưởng cơ quan).

13. Bầu Ban TTND hoặc kiện toàn

14. Tiếp tục thảo luận.

15. Ban bầu cử công bố kết quả bầu Ban TTND (Trưởng Ban bầu cử).

16. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên.

17. Tuyên dương khen thưởng và Phát động thi đua năm học mới (Chủ tịch Công đoàn). Có thể gộp Muc 9 vào đây để tiết kiệm thời gian

18. Tổng kết hội nghị (Đoàn Chủ tịch)

19. Thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị cán bộ công chức (Thư ký hội nghị)

20. Bế mạc hội nghị (Ban Tổ chức).

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình