Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HỌC SINH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

12/12/2018 9:57:00 AM
Theo thống kê của BHXH huyện Tuyên Hoá, tính đến 30/11/2018, toàn huyện có 14.425 em trong tổng số 15.161 học sinh phổ thông tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, đạt 95,15% (năm học 2017-2018 là 93,86%). Như vậy, theo quy định, Tuyên Hoá còn thiếu xấp xỉ 5% học sinh (gần 750 em) chưa tham gia bảo hiểm y tế. Qua tập hợp và nắm bắt thực tế của BHXH và của Phòng GD&ĐT huyện, số học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế bởi nhiều lý do.

 Lý do cơ bản nhất là do nhiều gia đình có mức thu nhập thấp trong khi mức đóng bảo hiểm y tế lại tương đối cao, nên việc tham gia bảo hiểm y tế cho con thực sự là một trở ngại lớn. Mặt khác, hầu hết phụ huynh của những học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế đều nhận thức chưa đầy đủ về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe của con em mình; không coi đây là khoản đóng góp bắt buộc mà cho rằng, việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh như là một dịch vụ thông thường: “Khi nào đau, đến viện thì chi trả mà không nhất thiết phải mua”. Tại các trường có tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế thấp, đa phần những học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế đều là con em của những gia đình sống trên sông nước, hoặc được bố mẹ gửi cho ông bà để đi làm ăn xa nên không có sự quan tâm của bố mẹ đến con cái, trong đó có việc đóng bảo hiểm y tế cho con.  

Từ thực trạng nêu trên, để công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2018-2019 của Tuyên Hoá về đích đảm bảo kế hoạch (với 100% học sinh tham gia), trước hết BHXH huyện, các cấp chính quyền mà trọng tâm là chính quyền cơ sở và các đơn vị trường học cần làm tốt những vấn đề sau:

Một là, các cấp các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh và người dân hiểu rõ tính nhân đạo và tính bắt buộc của bảo hiểm y tế. Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, bằng cách sử dụng loa truyền thanh của hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách bảo hiểm y tế. Tuyên truyền những trường hợp được bảo hiểm chi trả cho những căn bệnh hiểm nghèo coa chi phÍ cao để phụ huynh và người dân thấy được tác dụng của bảo hiểm y tế khi ốm đau phải điều trịtại bệnh viện.

Hai là, BHXH huyện, cần phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện và các trạm y tế cơ sở tổ chức các buổi đối thoại giữa BHXH và đơn vị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu với nhân dân, mà đặc biệt là với phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế học sinh để giới thiệu những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh là hình thức bắt buộc, quy trình của việc chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh ban đầu; trình tự thủ tục cần thiết để có thể khám chữa bệnh ngoại tuyến, chính sách khám, chữa bệnh ưu tiên đối với những trường hợp tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên; cách tính giảm trừ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình,… nhằm giúp phụ huynh và người dân hiểu được vai trò, chức năng, tính chất của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chức năng của cơ quan bảo hiểm, hiểu được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Ba là, BHXH huyện cần phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin huyện tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện tới cơ sở. Bên cạnh đó ngành y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đồng hành cùng ngành BHXH và chính quyền cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân để từ đó nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Bên cạnh đó, BHXH huyện cùng với Phòng GD&ĐT thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh tại các trường học, qua đó nhân rộng cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế. Hằng năm, tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời những, tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời phê bình những đơn vị chưa thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh.

Bốn là, nhà trường, cần lồng ghép tuyền truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khoá, bằng hình thức sân khấu hoá các tình huống thường gặp liên quan đến việc tham gia bảo hiểm y tế; làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương trong việc phối hợp các hình thức tuyên truyền, động viên, gắn nội dung tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc bình xét danh hiệu gia đình văn hoá hằng năm. Đồng thời cần kịp thì trong việc phối hợp với cơ quan bảo hiểm để ra soát các thông tin trên thẻ nhằm cung cấp kịp thời cho học sinh ngay sau khi các em đã đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế. Cán bộ y tế trường học cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để rà soát nhóm học sinh có thẻ bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng khác, cung cấp mã thẻ để BHXH huyện tổng hợp vào danh sách chung. Hạn chế bỏ sót đối tượng học sinh tham gia bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, mang tính chia sẻ sâu sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe. Tham gia bảo hiểm y tế là nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình khi các em chẳng may bị đau ốm; đồng thời góp phần cùng Đảng và Nhà nước chia sẻ khó khăn với những người không may mắc bệnh. Ngành BHXH và ngành Y tế, trước hết là Y tế cơ sở cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc tổ chức, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, để người tham gia BHYT được hưởng tất cả quyền lợi theo quy định.

Với sự chỉ đạo sâu sát của UBND huyện, cùng những nỗ lực, quyết tâm của BHXH huyện - Phòng GD&ĐT huyện, sự phối hợp đồng bộ của các trường học và chính quyền địa phương, tin rằng, năm học 2018-2019, huyện Tuyên Hóa sẽ thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, góp phần quan trọng vào hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân của tỉnh nhà.

 

X.M

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình