Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI CỘNG SAI ĐIỂM CHỦ NHIỆM TRONG PHẦN MỀM eSSM

1/12/2015 2:27:37 PM
Hiện nay đã cạp nhật được lỗi tổng kết điểm chủ nhiệm bị sai trong phần mềm eSSM. Các đ/c chủ nhiệm đăng nhập vào phần mềm để tổng kết lại và xét lại danh hiệu cho học sinh, đồng thời cập nhật thông tin học sinh còn thiếu để đồng bộ dữ liệu báo cáo cho phòng Giáo dục. Cách cập nhật thông tin học sinh các đ/c truy cập tại địa chỉ trang web: thcsmaihoa.edu.vn để tải về tệp hướng dẫn đính kèm.

Hiện nay đã cạp nhật được lỗi tổng kết điểm chủ nhiệm bị sai trong phần mềm eSSM. Các đ/c chủ nhiệm đăng nhập vào phần mềm để tổng kết lại và xét lại danh hiệu cho học sinh, đồng thời cập nhật thông tin học sinh còn thiếu để đồng bộ dữ liệu báo cáo cho phòng Giáo dục. Cách cập nhật thông tin học sinh các đ/c truy cập tại địa chỉ trang web: thcsmaihoa.edu.vn để tải về tệp hướng dẫn đính kèm.

Cách tổng kết và xét lại danh hiệu cho học sinh:
(Tải về và xem trong tệp đính kèm)
Những tệp tin đính kèm:

Admin

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình