Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Hướng dẫn quản trị website đồng bộ cho các trường

1/21/2015 10:43:57 AM
Các trường đã đăng ký có thể tham khảo trước khi tập huấn sử dụng trang website của đơn vị mình

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEBSITE

     I.     ĐĂNG NHẬP: http://..............edu.vn/Admin

   II.     QUẢN TRỊ TRANG CHỦ:

1.    Quản lý danh mục Menu

Danh mục Menu ở trang chủ được bố trí ở hai vị trí là phía trên và ở giữa của bố cục trang web. Mỗi menu bao gồm menu cha và các danh mục con của nó.

1.1  Thêm mới một danh mục cha

 

3.gõ tên menu cha

 

Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục Trang quản trị. Ở mục Quyền tin bài

Để sửa. xóa một menu ta click chọn menu đó trong danh sách -> điều chỉnh thông tin -> Bấm Sửa (hoặc Xóa để xóa).

1.2  Sửa, xóa một danh mục cha

Để sửa. xóa một menu ta click chọn menu đó trong danh sách -> điều chỉnh thông tin -> Bấm Sửa (hoặc Xóa để xóa).

Note: Loại ở đây tương ứng như sau:

·         Giới thiệu: nếu như menu con chỉ có một bản tin, khi click vào menu này sẽ xuất hiện bản tin chi tiết của danh mục (như phần giới thiệu chung trong phần Giới thiệu).

·         Tin tức: nếu menu con này thuộc loại tin tức bình thường, khi click vào sẽ xuất hiện danh sách các tin thuộc mục này.

1.3  Sửa, xóa danh mục con

Tương tự như phần menu cha để sửa, xóa danh mục menu con ta click vào menu đó trong danh sách -> nút Sửa(Xóa).

 

 

 

2.    Quản lý danh mục Tin bài

2.1  Viết tin1.1  Duyệt tin

-        Đối với những tài khoản có quyền duyệt tin khi vào mục duyệt tin mặc định sẽ hiển thị tất cả các tin đang chờ duyệt(như hình dưới).

-        Ta có thể duyệt trực tếp trong danh sách mặc định hoặc cũng có thể vào chính xác từng mục theo phân công của mình bằng cách chọn thể loại cấp 1 -> chọn thể loại cấp 2. Tích vào ô Đã được xuất bản hay chưa  nếu muốn xem lại những tin trong chuyên mục đó đã đăng, không tích chọn nếu muốn duyệt các tin trong chuyên mục chưa đăng.

-        Trong danh sách này ta cung có thể xóa bài bằng cách tích chọn vào bài viết muốn xóa -> bấm bút Xóa, hoặc bấm vào nút sửa để chỉnh sửa bài viết -> bấm nút Lưu.

1.3.          Quản lý tin bài được lấy từ website các trường (đang phát triển nếu phòng cần thì trung tâm sẽ đưa vào).

Đối với website của phòng giáo dục thì ngoài các bản tin của phòng đăng, website sẽ còn lấy cả một số bản tin ở các mục nhất định của các trường. Sau khi nhà trường đưa tin vào các mục này thì tự động bản tin này sẽ được đưa vào danh sách các bản tin đang chơ duyệt của website phòng.

Sau khi quản trị website phòng cho phép những bản tin được đăng lên mục nào của phòng thì tin đó mới được thể hiện trên website.

Trong trang quản trị mục quản lý những tin có tên “Quản lý tin các trường”

1.4.           Quản lý các Lịch công tác của các trường

Từ website phòng giáo dục có thể xem được lịch công tác cụ thể của các trường thông qua chức năng “Lịch công tác trường”. Những nội dung về lịch công tác này cũng được lấy tự động ở website của chính các trường đưa lên.

Quản trị phòng chỉ việc điền đường link để lấy kế hoạch công tác của các trường trong mục “Quản lý RSS trường” theo cấu trúc sau: http://tenmien/tentruong/lichcongtac.

2.    Quản lý Ảnh

2.1  Thêm mới Ảnh giới thiệu

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình