Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Đoàn kiểm tra của Tỉnh kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

12/12/2018 8:21:03 AM
Trong hai ngày 10 và 11/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) của tỉnh do ông Trần Đình Nhân – Phó giám đốc Sở GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 của huyện Tuyên Hóa.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả PCGD- XMC năm 2018 theo tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quy định Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Ban chỉ đạo cấp huyện; đối chiếu với kết quả, số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên hệ thống thông tin quản lí dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.Đ/c Lê Nam Giang -HUV -Chủ tịch UBND huyện phát biểu về công tác PCGD-XMC của huyện nhà

Qua kiểm tra thực tế công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các xã, thị trấn, căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các xã, thị trấn trong toàn huyện.Ban chỉ đạo PCGD huyện đã tham mưu với UBND huyện tạo điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất cho công tác PCGD, XMC; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở địa phương vận động toàn dân tích cực phối hợp với các nhà trường để huy động số lượng, duy trì sĩ số.Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất; đã chỉ đạo các đơn vị huy động mọi nguồn lực để tăng trưởng cơ sở vật chất; đã chỉ đạo các trường học thực hiện tốt duy trì số lượng, nâng cao chất lượng đại trà.Phụ trách công tác PCGD các đơn vị đã ứng dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu phổ cập, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo quy định. Huyện đã duy trì được kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và công tác xóa mù chữ.

Bên cạnh đó,để duy trì và làm tốt công tác PCGD-XMC trên địa bàn,Đoàn lưu ý Ban chỉ đạo cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các ban ngành phối hợp với ngành Giáo dục-Đào tạo để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ PCGD; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường đầu tư kinh phí để tăng trưởng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tiếp tục quan tâm việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo điều kiện thực hiện công tác phổ cập giáo dục ngày càng tốt hơn. Phòng GD&ĐT cần làm tốt công tác tham mưu UBND huyện đồng bộ hóa đội ngũ, tuyển dụng bổ sung giáo viên, giảm tỉ lệ giáo viên hợp đồng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học; chỉ đạo các trường học trên địa bàn làm tốt hơn nữa công tác huy động, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học nhằm từng bước nâng tỷ lệ các chuẩn ở tất cả các xã trên địa bàn.Trung tâm GD-DN huyện cần tích cực phối hợp với Phòng GD&ĐT và các ban ngành trong việc huy động học sinh vào học các lớp Bổ túc THCS, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn nhằm phấn đấu đến năm 2020 huyện Tuyên Hóa đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

Kiểm tra thực tế công tác PCGD-XMC tại xã Lâm Hoá

Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, Đoàn đánh giá tại thời điểm tháng 12 năm 2018, Huyện Tuyên Hóa đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

 

Nguyễn Thị Hương

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình