Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Kế hoạch làm việc tuần 16

4/13/2015 5:44:51 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Từ ngày: 13/4/2015 đến ngày 19/4/2015

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ 2

13/4

Sáng

- Đ/c Thường họp ở UB; Thi GVDG  tại THCS Đồng Lê đến hết ngày 15/4

 

Chiều

- Đ/c Thường họp ở Huyện ủy; - Làm việc bình thường

 

Thứ 3

14/4

Sáng

- LĐ đi bổ nhiệm CBQL;- Bộ phận MN tham gia đánh giá ngoài tại Quảng Trạch

 

Chiều

- LĐ đi bổ nhiệm CBQL đến hết ngày 16/4

 

Thứ 4

15/4

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 5

16/4

Sáng

- Bộ phận TH sinh hoạt chuyên môn cụm tại các trường đến hết ngày 17/4

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 6

17/4

Sáng

Đ/c Hường dự Hội nghị tại Sở GD; - Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 7

18/4

Sáng

- Bộ phận THCS ra đề KT HK2 tại PGD

 

Chiều

- Tổng kết thi GVDG cấp THCS tại PGD

 

CN

19/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình