Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Kế hoạch công tác tuần 13

3/23/2015 10:59:01 AM

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN 13

Từ ngày: 23/3/2015 đến ngày: 29/3/2015

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ 2

22/3

Sáng

-Đ/c Thường giao ban; - Đ/c Nông dẫn HS tham gia HKPĐ đến hết ngày 25/3

 

Chiều

- Bộ phận MN thẩm định trường: Xanh - Sạch - Đẹp đến hết ngày 26/3

 

Thứ 3

24/3

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 4

25/3

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 5

26/3

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 6

27/2

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 7

28/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

29/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình