Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Kế hoạch công tác tuần 14

3/30/2015 2:08:21 PM

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN 14

Từ ngày: 30/3/2015 đến ngày 05/4/2015

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ 2

30/3

Sáng

-Đ/c Thường giao ban; - Hội ý cơ quan lúc 10h

 

Chiều

- Bậc TH thi GVDG (hết tuần); - Làm việc bình thường

 

Thứ 3

31/3

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 4

01/4

Sáng

- Họp Hội đồng thi GVDG bậc THCS

 

Chiều

- Thi GVDG cấp huyện tại THCS Đồng Lê

 

Thứ 5

02/4

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

Thứ 6

03/4

Sáng

- Làm việc bình thường

 

Chiều

- Học tập Nghị quyết TW 10 tại UBND huyện

 

Thứ 7

04/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

CN

05/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình