Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

LỄ TRAO TẶNG "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN" CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TUYÊN HÓA

11/19/2014 4:09:01 PM
Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, ngày 18/01/2013 về Quyết định Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà“Mái ấm công đoàn”; xét tờ trình đề nghị nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” của các đơn vị CĐCS có đoàn viên được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở năm 2013 và qua kiểm tra thực tế tại cơ sở; Ban Thường vụ công đoàn Ngành thông báo kế hoạch cụ thể như sau:


·          nha tn1.jpg

·         Cô Trần Thị Phúc Tuệ - Chủ tịch Công đoàn ngành cùng đại diện phòng GD&ĐT Tuyên Hóa trao tặng "Mái ấm công đoàn" cho cô Nguyễn Thị Hà trường TH_THCS Lâm Hóa

nha tn2.jpg

(Với sự nổ lực của gia đình cô Nguyễn Thị Hà đã làm cho ngôi nhà được khang trang hơn và ấm áp  hơn)

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ QUỸ "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN"  NĂM 2013

 (Kèm theo  thông báo số 173/TB-CĐGD ngày 20/12/2013 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Tuyên Hóa)

 

TT

Họ Tên

Đơn vị

Nhận lần 1 (70 %)

Nhận lần 2 (30 %)

Tổng số tiền hỗ trợ

nhận

1

Trương Thị Chiến

MN Cao Quảng

16.000.000

7.000.000

23.000.000

 

2

Lê Thị Thu

MN Đồng Lâm

16.000.000

7.000.000

23.000.000

 

3

Phan Thị Thảo

MN Thuận Hóa

16.000.000

7.000.000

23.000.000

 

4

Lương Thị Minh

TH Số 2 Châu Hóa

16.000.000

7.000.000

23.000.000

 

5

Ngô Thị Thanh Hà

TH Cao Quảng

16.000.000

7.000.000

23.000.000

 

6

Trần  Đức Hợp

TH Thanh Thạch

16.000.000

7.000.000

23.000.000

 

 

 

Tổng cộng

96.000.000

42.000.000

138.000.000

 

nha tn3.jpg

·         Cô Trần Thị Phúc Tuệ - Chủ tịch Công đoàn ngành cùng đại diện phòng GD&ĐT Tuyên Hóa trao tặng "Mái ấm công đoàn" cho thầy Trần Đức Hợp nguyên là chủ tịch công đoàn trường TH Thanh Thạch

 

Các Tin đã đăng
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình