Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ 22 SỐ RA 22 / 2016/ TT-BGDĐT VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ VIỆC ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THEO THÔNG TƯ MỚI.

12/20/2016 3:50:13 PM
Trước hết, chúng ta phải khẳng định rằng việc Bộ giáo dục và đạo tạo ban hành thông tư số 22 về việc đánh giá học sinh tiểu học là nhằm cùng với thông tư 30 số ra ngày 22 tháng 8 năm 2014 thực hiện có hiệu quả nhất việc tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục đối với bậc tiểu học khi thực hiện theo chương trình dạy học mới. Về nội dung có thể khẳng định rằng so với TT 30 của bộ GD -ĐT trong việc đánh giá học sinh tiểu học cũng không có nhiều thay đổi. Song nhìn chung so với thông tư 30 thì thông tư

         Qua thực tế nghiên cứu tôi khẳng định rằng TT 22 đã giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh có nhiều yên tâm hơn khi thực hiện đánh giá học sinh. Với bài viết này tôi xin chỉ ra một số điểm mới của thông tư và đưa ra một số giải pháp góp phần thực hiện thông tư cách có hiệu quả.

A.Một số điểm mới cần lưu ý:

* Điểm mới thứ nhất là về hình thức của thông tư 22 trong việc sửa đổi một số tên gọi của các Điều trong thông tư 30:

- Cụ thể nếu như ở Điều 4 của TT 30 có tên “Nguyên tắc đánh giá” thì ở thông tư 22 Điều 4 lại được gọi tên là “Yêu cầu đánh giá”; còn nếu như ở Điều 10 của thông tư 30 có tên là: “Đánh giá định kì kết quả học tập” thì sang thông tư 22 Điều 10 được gọi tên là: “Đánh giá định kì”. Hoặc tại Điều 13 của thông tư 30 có tên là: “Hồ sơ đánh giá” thì ở Điều 13 của thông tư 22 lại có tên là: “Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá.”

*Điểm mới thứ hai là về một số nội dung, cách thức đánh giá đối với học sinh. Điều này được cụ thể hóa qua một số nội dung như sau:

+ Thứ nhất là việc sửa đổi bổ sung Điều 6 về đánh giá thường xuyên học sinh:

-Theo TT 30 tại khoản 2 Điều 6 việc đánh giá thường xuyên học sinh giáo viên chỉ ghi những nhận xét đáng chú ý nhất vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục của học sinh thì theo TT 22 tại khoản 2 Điều 6 lại ghi rõ: Đánh giá thường xuyên học sinh là việc giáo viên dùng ngay những lời nói chỉ ra cho học sinh cái đúng và cái chưa đúng và đưa ra cách sửa chữa những cái chưa đúng cho học sinh. Hoặc giáo viên nhận xét lên vở, sản phẩm của học sinh khi cần thiết và đặc biệt cần quan tâm cách chữa bài cho học sinh. Đồng thời nếu như ở TT 30 chưa quan tâm nhiều đến việc học sinh tự đánh giá thì sang TT 22 Bộ GD - ĐT đã chỉ rõ tầm quan trọng trong việc tự đánh giá của học sinh. Việc học sinh thực hiện đánh giá là nhằm chỉ ra cho bạn của mình thấy được cái lỗi để bạn mình tìm ra cách làm tốt hơn. Như vậy so với TT 30 thì TT 22 có điểm mới, ưu việt hơn trong công tác đánh giá thường xuyên đối với học sinh. Việc đánh giá thường xuyên với học sinh ở TT 22 giúp giáo viên đỡ mất nhiều thời gian ngồi ghi chép.

+Thứ hai là việc sửa đổi bổ sung Điều 10 về tổ chức đánh giá định kì đối với học sinh:

- Nếu như ở TT 30 việc đánh giá định kì đối với học sinh được hiệu trưởng phối hợp với giáo viên tổ chức vào hai đợt cuối kì 1 và cuối năm thông qua việc tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra ở các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ. Còn trong thông tư 22 đã chỉ rõ việc đánh giá định kì đối với học sinh được xem là kết quả của cả quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.Việc tổ chức đánh giá do hiệu trưởng kết hợp với giáo viên thực hiện vào các thời gian như: Giữa kì 1, cuối kì 1; giữa kì 2 và cuối kì 2 với các môn bằng nhận xét và thực hiện vào cuối kì 1, cuối năm đối với các môn bằng điểm số. Riêng khối 4, 5 có thêm các bài kiểm tra định kì vào giữa kì 1, giữa kì 2 với các môn Toán và Tiếng Việt. Bài kiểm tra với nội dung bám chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học song được thực hiện qua 4 mức độ, trong đó 3 mức độ đầu gồm Hiểu biết - Kết nối và Vận dụng cũng giống như TT30 còn ở TT22 bài kiểm tra có thêm mức 4 là cách học sinh vận dụng các kiến thức bài học vào giải quyết một số vấn đề mới liên quan đến thực tiễn. Bài kiểm tra cũng được giáo viên nhận xét, chấm theo thang điểm 10 và được trả lại cho học sinh.

+Thứ ba là việc đánh giá đối với học sinh khuyết tật và học sinh học các lớp linh hoạt:

-Trước hết theo TT 30 việc đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập được đánh giá như với học sinh bình thường nếu đủ khả năng tiếp thu và có mức độ vận dụng vừa phải. Còn ở TT 22 thì đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập được đánh như với học sinh không khuyết tật có điều chỉnh yêu cầu. Còn với học sinh khuyết tật học chuyên biệt thì được đánh giá theo kiểu chuyên biệt hoặc theo căn cứ của giáo dục cá nhân. Riêng đối đối tượng học sinh học các lớp linh hoạt giáo viên căn cứ các nhận xét và theo dõi quá trình học tập của học sinh để đánh giá dựa trên kết quả các bài kiểm tra các môn học.

+Thứ tư là việc sửa đổi Điều 16 về Khen thưởng học sinh.

-Nếu như ở thông tư 30 thì khen thưởng đối với học sinh được thực hiện vào cuối kì 1 và cuối năm dưới sự điều hành của giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho các em học sinh tự bầu chọn những bạn có thành tích nổi bật hoặc vượt trội về một trong ba nội dung: Học tập, năng lực và phẩm chất kết hợp cùng ý kiến trao đổi của phụ huynh sau đó giáo viên lập danh sách đề nghị khen thưởng. Song sang thông tư 22 thì việc khen thưởng cho học sinh được tổ chức thức hiện như sau: Hiệu trưởng sẽ thực hiện việc tặng giấy khen cho học sinh sau khi kết thúc năm học tức là thực hiện vào đợt cuối năm với các mức sẵn có như Mức 1: Khen học sinh Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện nếu như em đó có kết quả học tập xếp loại hoàn thành tốt, nhóm phẩm chất năng lực xếp loại tốt và kèm theo điều kiện là phải có bài kiểm tra định kì cuối năm bằng điểm đạt từ 9 điểm trở lên; Mức 2: Là khen học sinh có thành tích vượt trội hoặc tiến bộ vượt bậc ít nhất một môn học hoặc một năng lực, phẩm chất nào đó được giáo viên và các bạn giới thiệu lên. Ngoài ra trong khen thưởng đối với học sinh theo TT 22 còn có phần khen thưởng đột xuất dành cho những học sinh có thành tích trong năm hoặc những học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường đề nghị cấp trên khen. Như vậy so với thông tư 30 thì về mặt khen thưởng TT 22 đã có những mức độ nhất định và có những quy định rõ ràng, trong đó chú trọng hơn đến mức độ tiếp nhận kiến thức và rèn luyện kĩ năng của học sinh. Chính điều này là hoàn toàn hợp lí, chúng ta dễ dàng thỏa mãn hơn với nhau khi thực hiện khen một học sinh xuất sắc. Một em học sinh được đánh giá học sinh xuất sắc thì em đó nắm chắc mặt kiến thức các môn học và có những năng lực, phẩm chất nhất định.

+Thứ năm là việc thay đổi về một số trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân như giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc thực hiện đánh giá được thể hiện tại các điều như Điều 18,19,20. Về điểm mới của các điều 18,19,20 cần được lưu ý một số điểm chính như:

-Tại Điều 17về trách nhiệm của giám đốc sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT trong thông tư 22 ghi rõ: Người chịu trách nhiệm chính là giám đốc sở GD -ĐT và Trưởng phòng GD- ĐT trong đó có điểm mới nhấn mạnh việc kiểm tra theo dõi và giải quyết các vấn đề khó khăn của địa phương khi thực hiện đánh giá theo thông tư 22.

-Tại Điều 18 về trách nhiệm của Hiệu trưởng theo TT 22 ghi rõ: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền thực hiện việc đánh giá học sinh theo thông tư này. Đồng thời theo khoản 2 của điều này, điểm mới của thông tư nhấn mạnh Hiệu trưởng cần tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực hiện đánh giá học sinh.

-Tại Điều 19 về trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên. Cũng giống như TT 30 thì theo TT 22 trách nhiệm chính trong đánh giá học sinh chính là giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thực hiện tốt quá trình đánh giá về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh và thông báo tới phụ huynh về kết quả học tập rèn luyện của học sinh. Song theo TT 22 có điểm mới cần chú ý hơn đó là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức, hướng dẫn cho học sinh cách tự đánh giá, nhận xét và tham gia nhận xét bạn. Như vậy so với TT 30 thì thông tư 22 đánh giá rất cao quá trình tự nhận xét và nhận xét bạn của các học sinh. Đây cũng chính là việc làm tốt góp phần hoàn thiện kĩ năng cho các em.

-Tại Điều 20 về trách nhiệm và quyền hạn của học sinh. Theo thông tư 30 thì học sinh phải thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định trong điều lệ trường Tiểu học và tiếp nhận sự giáo dục để luôn tiến bộ, đồng thời có quyền nêu ý kiến và được nhận sự hướng dẫn, giải thích của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả đánh giá. Còn theo TT 22 thì trách nhiệm và quyền hạn của học sinh được cụ thể bằng 2 khoản: Trong đó khoản 1 chỉ rõ học sinh được nêu ý kiến và nhận sự hướng dẫn, giải thích của giáo viên và hiệu trưởng về kết quả đánh giá đồng thời phải có trách nhiệm tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn theo sự hướng dẫn của giáo viên. Như vậy một lần nữa thông tư 22 lại coi trọng việc học sinh thực hiện quyền tự đánh giá và đánh giá bạn ở học sinh.

B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THỰC HIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22 CÁCH CÓ HIỆU QUẢ.

      Trên cơ sở một số điểm mới nêu trên, sau đây tôi xin mạnh dạn trình bày một số giải pháp góp phần thưc hiện thông tư cách có hiệu quả.

*Đối với các cấp quản lí:

- Cần sớm triển khai tận các đơn vị về tinh thần của thông tư. Trưởng phòng GD - ĐT cần sớm chỉ đạo giao cho các bộ phận chuyên môn lên kế hoạch tập huấn. Trong đó cần cho chuyên môn trường nắm và hiểu rõ hơn những điểm giống nhau và những  mới của thông tư.

- Hiệu trưởng các trường cần nhanh chóng triển khai tại đơn vị. Tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về nội dung của thông tư. Cần quán triệt tinh thần 100% giáo viên trong trường phải nghiên cứu rõ về thông tư.

*Đối với giáo viên:

        Trước hết chúng ta cần thấy đươc vai trò và trách nhiệm chính quyết định đến chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện thông tư chính là đội ngũ giáo viên. Bởi vậy theo tôi mỗi một giáo viên cần có tinh thần để thực hiện thông tư ngay từ lúc đầu. Theo cá nhân tôi cũng với vai trò là một giáo viên đứng lớp, trực tiếp làm công tác đánh giá học sinh, tôi thấy cần thực hiện một số giải pháp như sau:

- Cần nhanh chóng tìm hiểu về thông tư. Tự cá nhân phải cập nhật đầy đủ nội dung về thông tư. Đọc và nghiên cứu kĩ về thông tư. Chỉ ra những điểm mới cơ bản của thông tư và chọn lọc những điểm mới liên quan đến nhiệm vụ chính của giáo viên, phần việc mình phụ trách.

- Lập kế hoạch cho việc tổ chức thực hiện thông tư. Giáo viên cần làm quen nhiều hơn và thực hiện nhiều hơn cách đánh giá học sinh bằng lời nói. Trước đây chúng ta đã thực hiện nhưng nay theo tinh thần của TT 22 rất coi trọng việc đánh giá thường xuyên bằng lời nói của giáo viên thì đòi hỏi giáo viên cần làm tốt công tác này. Giáo viên không những chỉ ra lỗi cho học sinh mà quan trọng là nêu cách sửa lỗi cho các em. Điều này đòi hỏi giáo viên cần linh hoạt. Như vậy trong tất cả các giờ học, hoạt động giáo dục giáo viên cần quan tâm, bám sát hoạt động của các em để kịp thời đánh giá nhận xét.

- Bên cạnh việc thực hiên đánh giá học giáo viên cần phải làm tốt công tác hướng dẫn cho học sinh cách tự đánh giá và tham gia đánh giá nhận xét bạn. Đây là một điểm mới được nhấn mạnh nhiều trong thông tư 22. Mặc dù ở TT 30 học sinh cũng đã được tham gia thực hiện đánh giá bạn nhưng mới chỉ mức độ nhận xét chung, còn hiện nay theo thông tư 22 học sinh phải biết tự đánh giá mình và tham gia đánh giá, góp ý và sửa sai cho bạn, giúp bạn tiến bộ. Để làm được điều này đòi hỏi giáo viên phải tập luyện cho học sinh. Cũng thông qua giờ dạy, hoặc bằng hoạt động giáo dục giáo viên tập cho học từng câu nói, từng nhận xét… để các em tham gia nhận xét bạn.

- Ngoài việc thực hiện đánh giá, hướng dẫn học sinh cách tự đánh giá và đánh giá bạn, có một điểm mới mà theo tôi giáo viên cần sớm quan tâm để phục vụ có hiệu quả cho việc tổng hợp đánh giá học sinh đó là mặt khen thưởng. Viêc quy định lấy kết quả học tập đối với các môn học bằng điểm số, nếu học sinh là Xuất sắc cần có điểm các môn kiểm tra cuối năm đạt từ 9 điểm trở lên. Nếu như thông tư 30 chưa đưa ra mức khen cụ thể thì ở thông tư 22 đã có mức cụ thể rõ ràng, giúp giáo viên dễ dàng làm khen thưởng. Nói như vậy để giáo viên chúng ta cần lưu tâm hơn trong việc tổ chức hoạt động học tập, nắm bắt kiến thức cho học sinh. Chúng ta không quá nặng nề về điểm số trong việc thực hiện đánh giá học sinh theo phương pháp học mới nhưng chúng ta không được xem nhẹ mà phải luôn coi trọng việc dạy học đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Điều này đòi hỏi giáo viên cần linh hoạt trong việc lượng hóa kiến thức khi tổ chức hoạt động học tập trên lớp. Sau từng thời gian học tập giáo viên phải biết được học sinh mình nắm bài như thế nào, kiến thức nào chắc chắn, cái nào cần bổ sung để kịp thời giáo dục.

- Để góp phần thực hiện cách có hiệu quả nhất việc đánh giá học sinh theo thông tư 22 thì giáo viên chủ nhiệm lớp cần làm tốt công phối kết hợp với giáo viên bộ môn, với phụ huynh học sinh. Trong đó cần quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến tận phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm cần tổ chức các buổi họp phụ huynh để trao đổi về tinh thần mới của thông tư 22 trong việc đánh giá học sinh. Trong đó cần chỉ rõ cho phụ huynh thấy được vai trò của phụ huynh trong tham gia đánh giá và tác động đến kết quả đánh giá của học sinh. Để làm được điều này đòi hỏi giữa giáo viên, phụ huynh học sinh cần luôn có mối liên hệ chặt chẽ, giáo viên phải cho phụ huynh nắm được những đặc điểm nổi trội của con em họ; chỉ ra cho họ thấy được những cái cần quan tâm, bồi dưỡng thêm cho học sinh để tranh thủ sự giúp đỡ từ phía gia đình.

     Trên đây là một số giải pháp theo chủ quan của cá nhân tôi đưa ra trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu về một số điểm mới của thông tư 22. Tôi xin được mạnh dạn chia sẻ để quý đồng nghiệp tham khảo.

 

                                                                   Tiến Hóa, ngày 15 tháng 10 năm 2016.

 Nguyễn Thị Lành - Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Thủy -Tiến Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình.

 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình