Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2018-2019

10/3/2018 8:56:51 AM
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Bình, năm học 2018-2019 cấp mầm non huyện Tuyên Hoá tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Củng cố hệ thống trường lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong phụ huynh, nhân dân và các tổ chức về ý nghĩa, lợi ích của việc co cụm điểm trường, làm tốt công tác tuyển sinh huy động trẻ để từng bước giảm số điểm trường lẻ, tăng tỉ lệ trẻ 3, 4 tuổi và trẻ nhà trẻ đến lớp. Phấn đấu trong năm giảm từ 3 đến 5 điểm trưởng; tỉ lệ huy động nhà trẻ đạt trên 22%. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại 20/20 xã, thị trấn.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

Đảm bảo 100% trường, điểm trường, nhóm lớp không có trẻ bị tai nạn thương tích; 100% trường và các bếp ăn và có hợp đồng cung cấp thực phẩm tại trường theo quy định. Nâng mức ăn của trẻ lên 12.000đ đến 15.000đ/ngày/trẻ. Đảm bảo lượng Klo tối thiểu theo quy định. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân, thấp còi) một cách bền vững.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên trong thực hiện Chương trình; chú trọng tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng. Phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các trường MN trong việc xây dựng phát triển chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu thực tế của trẻ.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc khai thác môi trường giáo dục, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động, tạo cơ hội cho trẻ thực hành, khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”.

Chỉ đạo các trường MN Kim Lũ, Đồng Lê, Sơn Hoá, Nam Phong, Mai Hoá cần xây dựng chương trình phát triển cụ thể cho từng nhóm/lớp trình phòng phê duyệt. Bước đầu cho trẻ làm quen với Tiếng Anh tại MN Đồng lê, MN Sơn Hoá và mở rộng ở những trường có điều kiện.

3. Tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi;.xây dựng trường đạt CQG

Các trường chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho chính quyền cơ sở để mở rộng diện tích, quy mô của trường mầm non, từng bước co cụm điểm trường ở những đơm vị đã đủ điệu kiện, tiến tới co cụm điểm trường của tất cả các trường có từ 3 điểm trường trở lên. Phấn đấu 100% trường mầm non có bản thiết kế quy hoạch tổng thể.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị, tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho CBQL, GV, NV trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. 100% giáo viên có đồ dùng, đồ chơi trong lớp tự làm mới đảm bảo thẫm mỹ và theo hướng mở; 100% trường, điểm trường có đồ chơi ngoài, trong đó có ít nhất một điểm trường đảm bảo yêu cầu về điều kiện theo qui định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về PCGDMNCTE5T; 100% nhóm trẻ, 100% lớp mẫu giáo có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo qui định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 và Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013.

Từng bước hoàn thiện các tiêu chí về chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuấn quốc gia đối với trường mầm non.

4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch phát triển nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ CBQL, GV và nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới của cấp học. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ về thực hiện chương trình GDMN; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả kỳ thi giáo viên dạy giỏi, tuyển chọn giáo viên có thành tích cao, bồi dưỡng tham gia thi cấp huyện đạt hiệu quả.

Tham mưu tích cực cho UBND huyện trích kinh phí từ ngân sách của huyện để hỗ trợ 100% hợp đồng lao động là cô nuôi trong các trường mầm non.

5. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục trong các trường MN. Thắt chặt kỹ luật, kỹ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ theo quy định của Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình Về việc tăng cường luật, kỹ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc hành chính của cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường. Chỉ đạo thực hiện đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá đội ngũ giáo viên thực chất, hiệu quả nhằm phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, không chạy theo số lượng và thành tích.

Tạo bước bứt phá, thay đổi trong tư duy và nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học ở cấp học mầm non, đặc biệt là thay đổi biện pháp, cách làm phù hợp trong “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

6. Công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, mà đột phá là đổi mới trong hoạt động chăm sóc giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm của trẻ. Chú trọng xây dựng mô hình mới, nhân tố mới kết hợp thực hiện công tác dân vận của chính quyền cơ sở.

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình