Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Phát động thi đua và hướng dẫn các hoạt động thi đua kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018).

9/27/2018 11:08:23 AM

UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Số:462/PGD&ĐT

V/v phát động thi đua vàhướng dẫn các hoạt động thi đua kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018).

Tuyên Hóa, ngày 27  tháng 9  năm 2018

                          

            Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.             

Để thiết thực kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018), Phòng GD&ĐT Tuyên Hoá phát động phong trào thi đua và hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, cụ thể như sau:

1. Phát động thi đua trong toàn ngành chào mừng kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

- Quán triệt và cụ thể hóa các nội dung tại Công văn số 1594/SGDĐT-Vp ngày 13/8/2018 của Sở GD&ĐT về báo cáo kết quả thi đua năm học 2017-2018, phát động thi đua năm học 2018-2019; “Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành: cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành giáo dục và đào tạo thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình (01/7/1989-01/7/2019) và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi”.

- Thực hiện những hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học mới có hiệu quả, triển khai nghiên cứu khoa học giáo dục phù hợp với thực tế; tổ chức hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi.

- Tổ chức triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm; củng cố nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học.

- Giáo dục truyền thống lịch sử trường học, quê hương, đất nước; xây dựng và củng cố phòng truyền thống của trường, lưu ý kết quả quá trình hình thành và phát triển của các trường trong 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình qua từng mốc thời gian, những thành tích đạt được của nhà trường, của cán bộ, giáo viên, học sinh.

 2. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

- Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các trường học, các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; động viên những giáo viên gia đình chính sách, giáo viên nữ có chồng ở trong lực lượng vũ trang đang công tác xa.

- Tổ chức gặp mặt truyền thống, tọa đàm, hội thảo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ở các trường học.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông đưa tin tuyên truyền về các hoạt động giáo dục, giới thiệu gương sáng “Thầy hay, trò giỏi” trong ngành.

-  Tham gia viết bài cho Tập san Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018) do Sở GD&ĐT phát hành:

+ Nội dung Tập san: Xem tại Mục 1 của Công văn 2063/SGDĐT-VP ngày 26/9/2018 của Sở GD&ĐT (gửi kèm).

+ Số lượng: Mỗi đơn vị nộp 02 bài và 02 ảnh (trong đó có ít nhất 01 bài về hoạt động sư phạm, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, gương điển hình về “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lịch sử truyền thống nhà trường.

+ Hình thức bài viết và thời gian nộp: Bài viết được đánh máy trên giấy A4, font chữ Time New Romans - Unicode, cỡ chữ 14, độ dài không quá 05 trang.

Gửi bản mềm qua email của Đ/c Nguyễn Thị Hương: nthuong_th@quảng Bình.edu.vn trước ngày 18/9/2018.

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia giải bóng chuyền nam toàn ngành cấp tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thân thể trong giáo viên, cán bộ và học sinh.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai thực hiện; tổ chức các hoạt động thiết thực, trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương./.

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;                                                                              

- Lưu: VP.                                                                         

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Phúc

 

 

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình