Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4

4/28/2017 4:56:52 PM
Ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-Tg đã lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Điều 2 của Quyết định nêu rõ: Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm: Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Tôn vinh giá trị c
Ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết
 
định số 284/QĐ-Tg đã lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt
 
Nam. Điều 2 của Quyết định nêu rõ: Ngày Sách Việt Nam được tổ chức
 
hàng năm nhằm: Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng
 
đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng
 
của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư
 
duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Tôn vinh giá trị của sách,
 
khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn
 
vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in,
 
phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các
 
ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng
 
và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
 
              Ngày Sách Việt Nam năm 2017 với chủ đề: “Sách và sự phát triển
 
tri thức cộng đồng”. Với thông điệp của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4, 71
 
trường MN, TH, THCS, TH&THCS trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
huyện Tuyên Hóa đã sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào
 
ngày Sách Việt Nam lần thứ 4.
 
               Các trường như MN Hương Hóa, MN Đồng Lê, TH Số 1 Đồng Lê,
 
TH Lê Hóa, TH Thanh Thủy, THCS Đồng Lê, THCS Thạch Hóa,.. đã tổ
 
chức ngày Sách Việt Nam với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu,
 
quảng bá sách, xếp sách nghệ thuật với chủ đề Tổ quốc, biển đảo, học tập và
 
làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ... Cán bộ, giáo viên, học sinh
 
cùng đọc sách và tham gia các hoạt động xếp sách nghệ thuật, múa hát,...
 
 Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 đã góp phần tăng thêm ý nghĩa và hiệu
 
quả cho việc giáo dục và đưa học sinh của trường ngày càng gần gũi hơn với
 
văn hóa đọc. Hướng tới xây dựng một xã hội học tập, xây dựng huyện
 
Tuyên Hóa ngày càng giàu, đẹp./.

Phan Thanh Việt - Phòng GD&ĐT Tuyên Hoá

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình