Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

11/18/2014 8:40:21 AM
Ngày 29/8/2014, tại Hội trường UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Đến dự hội nghị, có đồng chí Hoàng Minh Đề- Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Hội Khuyến học,

Ngày 29/8/2014, tại Hội trường UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Đến dự hội nghị, có đồng chí Hoàng Minh Đề- Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức huyện, Ban chỉ đạo PCGD-CMC huyện, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Chủ tịch CĐGD; Lãnh đạo UBND 20 xã, thị trấn trong huyện và hiệu trưởng của 70 trường trực thuộc trong toàn ngành

tk1.JPG
                             (Đ/c Hoàng Minh Đề - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Năm học 2013 - 2014 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong năm qua, Tuyên Hóa gánh chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai làm cho ngành giáo dục gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên sự giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự đồng lòng nhất trí, nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên đã giúp cho ngành giáo dục Tuyên Hóa vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Năm học 2013 - 2014, toàn ngành thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số: 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Năm học tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển GD&ĐT 2011-2020, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp nhằm góp phần thực hiện một trong ba giải pháp đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra; thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Chỉ thị số 12/CT - UBND ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014.

            Phòng GD&ĐT đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; hoàn thành tốt nhiệm vụ các ngành học, cấp học; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chăm lo đầu tư tài chính và CSVC, thiết bị giáo dục. Quy mô trường, lớp học tiếp tục được củng cố và phát triển vững chắc; các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường tiếp tục tăng cao. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến đáng khích lệ. Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh được chú trọng.

            Tại hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015, lãnh đạo Huyện đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho Trường Tiểu học số 1 Đồng Lê, Bằng khen của Thủ tường Chính phủ cho Trường Mầm non Thuận Hóa; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho trường TH Thanh Thủy; UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 13 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho Tổ CM Anh –Nhạc-Họa của Trường THCS Tiến Hóa; Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 44 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 120 CBGV; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 01 tập thể và 25 cá nhân thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo.

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Đề- Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm học qua, đồng thời đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế nhằm tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.
Quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các cấp về mục tiêu giáo dục để mỗi địa phương, đơn vị trường học chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của năm học 2014 - 2015. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng nâng cao các chỉ số chất lượng chăm sóc, giáo dục nhà trẻ và mẫu giáo, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi một cách bền vững; có chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi; có giải pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công“Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới 2014 - 2015. Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và xã hội hóa đầu tư cho giáo dục. Tập trung khắc phục việc thiếu CSVC trường lớp.
Tiếp tục củng cố kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.
        Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, UBND huyện Tuyên Hoá; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, tin tưởng rằng ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRAO THƯỞNG CHO CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TRONG NĂM HỌC 2013 - 2014:

tk2.JPG

tk3.JPG

tk4.JPG

tk5.JPG

   tk6.JPG                                                                                                            

Nguyễn Thị Hương

                                                                                                 Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa

 

Các Tin đã đăng
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình