Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Quy định về định mức biên chế giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo

8/15/2017 3:48:04 PM
Để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả biên chế được giao và đảm bảo tỷ lệ, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; ngày 04/8/2017 UBND tỉnh đã có Công văn số 1389/UBND-NC quy định về định mức biên chế giáo viên, nhân viên đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của các cấp học trên toàn tỉnh từ năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

- Đối với định mức biên chế giáo viên:

 

Nội dung

Định mức tối đa theo Quy định

(giáo viên/lớp)

Định mức áp dụng trên địa bàn tỉnh

(giáo viên/lớp)

Ghi chú

Cấp Trung học phổ thông

- Trường Trung học phổ thông

2,25

2,15

 

- Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

2,4

2,3

 

- Trường Trung học phổ thông chuyên

3,10

3,0

 

Cấp Trung học cơ sở

 - Trường Trung học cơ sở

1,9

1,8

 

 - Trường PT dân tộc nội trú huyện; trường PT dân tộc bán trú cấp THCS; Trường dành cho người khuyết tật cấp Trung học cơ sở

 2,2

2,10

 

Cấp Tiểu học

 - Trường Tiểu học dạy 01 buổi/ngày

1,2

1,10

 

 - Trường Tiểu học dạy 02 buổi/ngày

1,5

1,4

 

Cấp Mầm non

 - Đối với nhóm trẻ

2,5

2,3

 

- Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày

1,2

1,10

 

- Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày

2,2

2,05

 

 

  • Đối với định mức biên chế nhân viên trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mỗi trường giảm 01 biên chế so với định mức biên chế tối đa theo quy định.

Riêng đối với các trường tiểu học có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố và 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo  thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình