Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Đoàn Tỉnh kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

12/27/2019 2:33:13 PM
Trong hai ngày 11 và 12/12/2019, Đoàn kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) của tỉnh do ông Trần Đình Nhân – Phó giám đốc Sở GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2019 của huyện Tuyên Hóa.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ PCGD-XMC của Ban chỉ đạo cấp huyện; đối chiếu với kết quả, số liệu PCGD-XMC trên hệ thống thông tin quản lí dữ liệu PCGD-XMC và kiểm tra thực tế tại các xã Thạch Hóa, Sơn Hóa, Mai Hóa, Đồng Hóa, Thuận Hóa, Ngư Hóa, Thanh Hóa, Hương Hóa.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác PCGD-XMC của các xã, thị trấn trong toàn huyện. Ban chỉ đạo PCGD huyện đã tham mưu với UBND huyện tạo điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất cho công tác PCGD, XMC; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở địa phương vận động toàn dân tích cực phối hợp với các nhà trường để huy động số lượng, duy trì sĩ số. Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp, duy trì số lượng, nâng cao chất lượng giáo dục. Các đơn vị đã ứng dụng tốt phần mềm PCGD trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu phổ cập, lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu PCGD-XMC theo quy định.

Bên cạnh đó, để duy trì và làm tốt kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS và công tác xóa mù chữ trên địa bàn, Đoàn lưu ý Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về công tác PCGD-XMC; tiếp tục chỉ đạo các ban ngành phối hợp với ngành Giáo dục Đào tạo để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ PCGD; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường đầu tư kinh phí để tăng trưởng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tiếp tục quan tâm việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo điều kiện thực hiện công tác PCGD ngày càng tốt hơn. Phòng GD&ĐT cần làm tốt công tác tham mưu UBND huyện trong việc tuyển dụng đội ngũ; chỉ đạo các trường học trên địa bàn làm tốt hơn nữa công tác huy động, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học nhằm từng bước nâng tỷ lệ các chuẩn ở tất cả các xã trên địa bàn. Trung tâm GD-DN huyện cần tích cực phối hợp với Phòng GD&ĐT và các ban ngành trong việc huy động học sinh vào học các lớp Bổ túc THCS, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2019 về công tác PCGD-XMC. Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo thực hiện PCGD-XMC tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, Đoàn đánh giá tại thời điểm tháng 12 năm 2019, Huyện Tuyên Hóa đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

                                            (Nguyễn Thị Hương)

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình