Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Đoàn Tỉnh kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

12/3/2020 8:11:32 AM
Trong hai ngày 26 và 27/11/2020, Đoàn kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) của tỉnh do ông Hồ Giang Long – Phó giám đốc Sở GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2020 của huyện Tuyên Hóa.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ PCGD-XMC của Ban chỉ đạo cấp huyện; đối chiếu với kết quả, số liệu PCGD-XMC trên hệ thống thông tin quản lí dữ liệu PCGD-XMC và kiểm tra thực tế tại các xã Đức Hóa, Văn Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng, Thanh Thạch, Kim Hóa, Lê Hóa và TT Đồng Lê.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà huyện Tuyên Hóa đạt được trong năm 2020 về công tác PCGD-XMC: Huyện đã huy động các nguồn lực để tăng trưởng cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác dạy và học; đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chuẩn về trình độ đào tạo; quy mô quy mô trường, lớp đảm bảo. Huyện đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở địa phương vận động toàn dân tích cực phối hợp với các nhà trường để huy động số lượng, duy trì sĩ số. Ngành GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp, duy trì số lượng, nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn huyện hiện có 55 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 79,7%. Về PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi: Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi HTCT GDMN, tỷ lệ trẻ em khuyết tật được tiếp cận giáo dục đều đạt 100%. 19/19  xã, thị trấn đạt chuẩn về PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Về phổ cập giáo dục Tiểu học: Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,94%, tỷ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt 98,37% (tăng 0,12%), tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi HTCTTH đạt 99,48% (giảm 0,04%), tỷ lệ trẻ KT có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục 265/270, đạt 98,15%.19/19  xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3.

 Về phổ cập giáo dục THCS: Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi TN THCS đạt 96% (tăng 1,3 %); Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi đã và đang học chương trình GDPT hoặc GDTX cấp THPT hoặc GDNN đạt 86.0% (tăng 1.3%); Tỷ lệ trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục đạt 86.4%. 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 đạt 100% (tăng 3 xã so với năm 2019).

        Về Xóa mù chữ: Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-25 biết chữ mức 1 đạt 99.87%; Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-35 biết chữ mức 1 đạt 99.7%; Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-35 biết chữ mức 2 đạt 99.51%; Tỷ lệ người trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức 2 đạt 98.39%. 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 2.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo thực hiện PCGD-XMC tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về PCGD, XMC; Thông tư số 07/2016/TT/BGD&ĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC, Đoàn đánh giá tại thời điểm tháng 11 năm 2020, Huyện Tuyên Hóa duy trì 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 (tăng 03 xã so với năm 2019), duy trì đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Bên cạnh đó, để duy trì và làm tốt kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS và công tác xóa mù chữ trên địa bàn, Đoàn lưu ý Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về công tác PCGD-XMC; tiếp tục chỉ đạo các ban ngành phối hợp với ngành Giáo dục Đào tạo để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ PCGD; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường đầu tư kinh phí để tăng trưởng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tiếp tục quan tâm việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo điều kiện thực hiện công tác PCGD ngày càng tốt hơn. Phòng GD&ĐT cần làm tốt công tác tham mưu UBND huyện trong việc tuyển dụng đội ngũ; chỉ đạo các trường học trên địa bàn làm tốt hơn nữa công tác huy động, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học nhằm từng bước nâng tỷ lệ các chuẩn ở tất cả các xã trên địa bàn. Trung tâm GD-DN huyện cần tích cực phối hợp với Phòng GD&ĐT và các ban ngành trong việc huy động học sinh vào học các lớp Bổ túc THCS, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn.

                                            (Nguyễn Thị Hương- CB Phòng GD&ĐT)

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình