Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 19-2019

5/4/2019 10:40:50 AM

  UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Từ ngày 06/5/2019 –12/5/2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

06/5

Sáng

 Đ/c Phúc giao ban tại UBND huyện

 Bộ phận THCS chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức thi HK 2 tại các trường THCS, TH_THCS(đến hết ngày 11/5)

 Bộ phận TH chỉ đạo công tác kiểm tra cuối năm tại các trường TH, TH_THCS

Chiều

 

Thứ Ba

07/5

Sáng

 Đ/c Phúc dự Đại hội MTTQVN huyện Tuyên Hóa tại TT VHTT-TT huyện

Chiều

 

Thứ Tư

08/5

Sáng

 Đ/c Minh công tác tại Đồng Hới (đến hết ngày 09/5)

Chiều

 

Thứ Năm 09/5

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Sáu 10/5

Sáng

 Đ/c Phúc cùng đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở tài chính giám sát công trình nhà lớp học tại các trường MN Tiến Hóa, MN Châu Hóa, MN Huyền Thủy, TH Lê Trực và THCS Đồng Lê

 Đ/c Minh dự lễ ra quân tháng công nhân tại UBND xã Tiến Hóa

 Tổ chức khảo sát Tiếng Anh lớp tại các trường TH

Chiều

 

Thứ Bảy

11/5

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 12/5

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung, đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình