Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 44-2019

10/28/2019 4:00:40 PM

  UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Từ ngày 28/10/2019 – 03/11/2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

28/10

Sáng

 LĐ, CV, VC Phòng làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh tại Phòng GD&ĐT

Chiều

 Đ/c Phúc, đ/c Việt làm việc tại Phòng TC-KH  huyện

 Đ/c Đ/c Minh, đ/c Dũng, đ/c Hùng làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh tại trường TH Số 2 Đồng Lê

Thứ Ba

29/10

Sáng

 Đ/c Phúc chỉ đạo tập huấn tại trường MN Sơn Hoá

 Đ/c Chiến, đ/c Việt, đ/c Hùng làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh tại trường THCS Đồng Lê

 Đ/c Minh, đ/c Dũng kiểm tra công tác KĐCLGD tại trường TH Hương Hoá

Chiều

 Đ/c Minh, đ/c Dũng, đ/c Hùng làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh tại trường TH Sơn Hoá

Thứ Tư

30/10

Sáng

 Đ/c Dũng dự SHCM cụm 5 tại trường TH Lê Hoá

 Đ/c Hương dự SHCM tiếng Anh tại trường TH Đức Hoá

Chiều

 Đ/c Phúc, đ/c Hùng dự bế mạc lớp TCCT tại TT BDCT huyện

 Đ/c Hương bồi dưỡng HSG tại trường THCS Đồng Lê

 Đ/c Dũng dự SHCM cụm 6 tại trường TH Thanh Lạng

Thứ Năm 31/10

Sáng

 

Chiều

 13h30’: Họp chi bộ + Họp cơ quan

Thứ Sáu 01/11

Sáng

 

Chiều

 Đ/c Hương bồi dưỡng HSG tại trường THCS Đồng Lê

Thứ Bảy

02/11

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 03/11

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

 

 

 

 Đ/c Phúc, đ/c Hùng dự bế mạc lớp TCCT tại TT BDCT huyện

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình