Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 50-2019

12/9/2019 8:55:11 AM

UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Từ ngày 09/12/2019 – 15/122019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

09/12

Sáng

 Đ/c Phúc dự Hội nghị tại Huyện ủy

 Đ/c Chiến họp Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ 1 tại Phòng GD&ĐT

 Đ/c Dũng tập huấn CRS tại Đồng Hới

Chiều

 Đ/c Nông dẫn Đoàn HSG lớp 9 huyện tham gia thi cấp tỉnh (đến hết ngày 10/12)

Thứ Ba

10/12

Sáng

 Đ/c Minh, đ/c Dũng công tác tại cơ sở

Chiều

 

Thứ Tư

11/12

Sáng

 LĐ, CV Phòng tư vấn các dự án thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh tại Phòng GD&ĐT

Chiều

 LĐ, CV Phòng  làm việc với đoàn kiểm tra PC-XMC của tỉnh tại Phòng GD&ĐT

Thứ Năm 12/12

Sáng

 LĐ, CV Phòng làm việc với đoàn kiểm tra PC-XMC của tỉnh tại các trường

Chiều

 LĐ, CV Phòng  làm việc với đoàn kiểm tra PC-XMC của tỉnh tại Văn phòng HĐND&UBND

Thứ Sáu 13/12

Sáng

 Đ/c Đ/c Minh, đ/c Dũng công tác tại cơ sở

 Đ/c Chiến, đ/c Việt, đ/c Hương, đ/c Hùng kiểm tra nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại các trường

Chiều

 

Thứ Bảy

14/12

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật 15/12

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình