Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch công tác tuần 25

6/12/2020 4:13:44 PM

  UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Từ ngày 15/6/2020-21/6/2020

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

15/6

Sáng

 Đ/c Phúc giao ban tại UBND huyện

 Đ/c Dũng công tác tại Đồng Hới

Chiều

 

Thứ /Ba

16/6

Sáng

 Đ/c Phúc công tác tại cơ sở (cả ngày)

 Đ/c Dũng công tác tại Quảng Trạch (cả ngày)

Chiều

 

Thứ Tư

17/6

Sáng

 08h30’: Đ/c Phúc họp tại Huyện uỷ

 Đ/c Dũng tham gia khảo sát đầu vào cùng SCI tại Lâm Hóa

 Đ/c Nông tập huấn tại Đồng Hới (cả ngày)

Chiều

 Đ/c Phúc họp tại Huyện uỷ

 Đ/c Minh công tác tại trường TH Sơn Hoá

 Đ/c Dũng tham gia khảo sát đầu vào cùng SCI tại Thanh Lạng

Thứ Năm 18/6

Sáng

 Đ/c Phúc công tác tại Đồng Hới

 Đ/c Dũng tham gia khảo sát đầu vào cùng SCI tại Hương Hóa

 Đ/c Nông dự hội nghị trực báo CTĐ tại Uỷ ban MTTQ VN huyện Tuyên Hoá

Chiều

 Đ/c Dũng tham gia khảo sát đầu vào cùng SCI tại Kim Hóa

Thứ Sáu 19/6

Sáng

 Đ/c Dũng tham gia khảo sát đầu vào cùng SCI tại Đồng Hóa

Chiều

 

Thứ Bảy

20/6

Sáng

 Đ/c Phúc công tác tại BVĐK Tuyên Hoá

Chiều

 

Chủ nhật 21/6

Sáng

 

Chiều

 

 

Lưu ý: - Lãnh đạo, chuyên viên, viên chức Phòng GD&ĐT thường xuyên công tác đột xuất nên giữa tuần sẽ có lịch bổ sung,

đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tại  website http://tuyenhoa.edu.vn

 

 

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình