Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Lịch của các đ/c Lãnh đạo trực tại cơ quan Phòng

4/5/2020 7:12:48 AM

Lịch của các đ/c Lãnh đạo trực tại cơ quan Phòng

Thời gian trực  

 Trực Lãnh đạo

Số điện thoại

Ghi chú

Thứ 4, ngày 01/4/2020

Hoàng Văn Phúc

0912123101

 

Thứ 5, ngày 01/4/2020

Hoàng Văn Phúc

0912123101

 

Thứ 6, ngày 03/4/2020

Hoàng Văn Phúc

0912123101

 

Thứ 2, ngày 06/4/2020

Hoàng Văn Phúc

0912123101

 

Thứ 3, ngày 07/4/2020

Hoàng Minh Chiến

0911377928

 

Thứ 4, ngày 08/4/2020

Hoàng Minh Chiến

0911377928

 

Thứ 5, ngày 09/4/2020

Hoàng Minh Chiến

0911377928

 

Thứ 6, ngày 10/4/2020

Hoàng Minh Chiến

0911377928

 

Thứ 2, ngày 13/4/2020

Mai Xuân Minh

0974743920

 

Thứ 3, ngày 14/4/2020

Mai Xuân Minh

0974743920

 

Thứ 4, ngày 15/4/2020

Mai Xuân Minh

0974743920

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình