Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020

7/30/2019 3:47:06 PM

UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG GD&ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 347/PGD&ĐT

V/v nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.

                                                                Tuyên Hoá, ngày  30  tháng 7 năm 2019

 

                           

 

 

Kính gửi: Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trực thuộc.

 

 

Căn cứ Công văn số 1781/SGDĐT-ĐT ngày 29/7/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020; Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019 và một số nội dung công việc chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020 cho các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 và công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020

  1. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị Khai giảng năm học mới 2019- 2020 đảm bảo vui tươi phấn khởi cho học sinh.
  2.  Phân công phần hành, ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo các điều kiện và yêu cầu cho năm học mới.
  3. Các trường học quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Đặc biệt chú trọng các văn bản liên quan đến thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo, các quy định về sử dụng các trang mạng xã hội, Luật An ninh mạng, Các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp và văn bản của ngành; …Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019- 2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuyên truyền phổ biến giáo dục học sinh trong việc đảm bảo phòng, chống đuối nước, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền pháp luật TT ATGT về đường bộ, đường sắt và đường thủy,.... đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đánh giá nghiêm túc về kết quả đã đạt được trong năm qua, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua đang được toàn Ngành tập trung chỉ đạo, trong đó chú trọng đến các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học.  Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Ổn định tổ chức bộ máy, lớp học, thực hiện các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác phù hợp với học sinh, điều kiện nhà trường, địa phương. 

Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch, hoàn thành việc tuyển sinh lần 2 trước ngày 12/8/2019 (chủ yếu tập trung cho học sinh từ 5 tuổi trở lên). Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh; rà soát tuyển sinh đầu cấp theo kế hoạch, quy chế, quy định và hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục.  Phối hợp, tham mưu với UBND xã, thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai công tác PCGD, XMC năm 2019, điều tra PCGD, XMC đồng thời tuyên truyền vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, chú ý đặc biệt đến những học sinh tiểu học, THCS, học sinh dân tộc thiểu số có nguy cơ bỏ học để vận động đến trường. Các trường chủ động phối hợp Đoàn xã, thị trấn để tổ chức nhận học sinh sau khi kết thúc nghỉ hè trở lại trường, có biên bản bàn giao và đánh giá quá trình sinh hoạt, rèn luyện trong hè tại địa phương.

  1. Xây dựng kế hoạch và tăng cường tự kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Tiếp tục tổ chức phát động quyên góp quần áo, sách vở, kinh phí cho học sinh vùng khó; quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con các đối tượng chính sách, học sinh khuyết tật, bảo đảm cho các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.  
  2. Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, tích cực tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học; tu sửa, vệ sinh phong quang trường lớp, củng cố thư viện, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học bộ môn, phòng chức năng. Đối với các trường mầm non, tiểu học cần liên hệ đề nghị sự giúp đỡ của Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,… trong việc vệ sinh, phong quang trường lớp. Rà soát lại các danh mục tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị để có kế hoạch đầu tư mua sắm và tiếp tục tiến hành xây dựng các hạng mục công trình nhằm phục vụ tốt cho năm học 2019-2020. Bảo quản tốt CSVC, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trong mùa mưa bão.
  3. Thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường rõ ràng, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai dưới mọi hình thức trong các nhà trường trên địa bàn huyện.
  4. Tham gia các lớp tập huấn, hội nghị do cấp trên tổ chức.
  5. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu năm học 2019 - 2020 đúng quy định.

II. Lịch hoạt động tháng 8/2019 và khai giảng năm học mới

- Ngày 01/8/2019: Tập trung cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác chuẩn bị năm học mới.

- Từ ngày 02/8/2019: Tổ chức điều tra PCGD, XMC và hoàn thành trước ngày 19/8/2019.

- Ngày 05/8/2019: Tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019.

- Ngày 12/8/2019: Học sinh tựu trường.

- Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019:

+ Đối với các trường mầm non: Đón trẻ đến trường, làm quen với nề nếp, vệ sinh cá nhân.

+ Đối với lớp 1: Các trường tổ chức hướng dẫn cho học sinh nề nếp, làm quen với cách học khi chuyển từ mầm non sang tiểu học (thực hiện nề nếp và tuần không ngay khi học sinh nhập học).

+ Đối với lớp 6: Các trường hướng dẫn cho học sinh cách học khi chuyển từ tiểu học sang THCS, tổ chức ôn tập kiến thức. Tìm hiểu truyền thống nhà trường.

+ Các lớp còn lại: Tổ chức ôn tập kiến thức.  Việc tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh và hướng dẫn nề nếp, cách học mới cho học sinh phải thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, chương trình của tổ chuyên môn và giáo án của giáo viên.

- Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 25/8/2019: Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

- Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 21/8/2019: Rà soát, lựa chọn đội tuyển ôn thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019-2020.

- Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 30/8/2019: Phòng GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng của các đơn vị.

- Ngày 19/8/2019: Bắt đầu học chương trình học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Riêng đối với lớp 1: Tiếp tục thực hiện thêm 2 tuần không và kết thúc ngày 30/8/2019;  Đối với MN: Bắt đầu hực hiện tổ chức bán trú).

- Ngày 03,04/9/2019: Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- 7h30 ngày 05/9/2019: Khai giảng năm học 2019-2020.

Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa, nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng- Phụ trách trường) các trường trực thuộc thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo Phòng GD&ĐT (qua bộ phận chuyên môn) để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

 

     Nơi nhận:

- UBND huyện(b/c);

- LĐ, CC, VC Phòng;

- Các trường trực thuộc;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký

 

Hoàng Văn Phúc

 

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình