Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

QUY CHẾ THI ĐUA,KHEN THƯỞNG SỐ 1193/2020/QĐ-UBND NGÀY 26/6/2020 CỦA UBND HUYỆN TUYÊN HOÁ

6/30/2020 2:14:17 PM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình