Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG THCS

DANH BẠ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS, PTCS

    TT         Tên trường                     Địa chỉ email, website      Mã đơn vị     Số ĐT HT     Tên Hiệu trưởng

1.  

THCS Châu Hóa

thcs_chauhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcschauhoa.edu.vn

44453501

0523508257

Lê Văn Hà

2.  

THCS Mai Hóa

thcs_maihoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsmaihoa.edu.vn

44453502

0906432477

Cao Ngọc Hoá

3.  

THCS ThanhHóa

thcs_thanhhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsthanhhoa.edu.vn

44453503

0949952230

Phạm Minh Phương

4.  

THCS Thạch Hóa

thcs_thachhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsthachhoa.edu.vn

44453504

 0944705436

 Hoàng Quang Vinh

5.  

THCS Tiến Hóa

thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcstienhoa.edu.vn

44453505

0916880262

Hoàng Minh Điểu

6.  

THCS Văn Hóa

thcs_vanhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsvanhoa.edu.vn

44453506

 0938543197   Mai Xuân Hiểu

7.  

THCS Đồng Hóa

thcs_donghoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsdonghoath.edu.vn

44453507

0918040273

Trần Trung Chính

8.  

THCS Đức Hóa

thcs_duchoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsduchoa.edu.vn

44453508

0982950441

Nguyễn Xuân Huề

9.  

THCS Cao Quảng

thcs_caoquang@quangbinh.edu.vn

http://thcscaoquang.edu.vn

44453509

0915434154

 Nguyễn Thanh Xuân

10.  

THCS Hương Hóa

thcs_huonghoa@quangbinh.edu.vn

http://thcshuonghoa.edu.vn

44453510

0919341123

Đinh Văn Đồng

11.  

THCS Kim Hóa

thcs_kimhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcskimhoa.edu.vn

44453511

0918855338

Phạm Minh Tâm

12.  

THCS Thuận Hóa

thcs_thuanhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsthuanhoa.edu.vn

44453512

0844213927

 Ngô Thị Tố Tâm

13.  

THCS Lê Hóa

thcs_lehoa@quangbinh.edu.vn

http://thcslehoa.edu.vn

44453513

0983971992

Hoàng Thị Tuyết Nhung

14.  

THCS Sơn Hóa

thcs_sonhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcssonhoa.edu.vn

44453514

0947479122

Đoàn Anh Tuấn

15.  

THCS Đồng Lê

thcs_dongle@quangbinh.edu.vn

http://thcsdongle.edu.vn

44453515

0943747944

Phạm Đăng Khoa

16.  

THCS Thanh Thạch

thcs_thanhthach@quangbinh.edu.vn

http://thcsthanhthach.edu.vn

44453516

0942063478

Nguyễn Văn Lương

17.  

THCS Phong Hóa

thcs_phonghoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsphonghoa.edu.vn

44453517

01234328753

Cao Thị Kim Tiễn

18.  

TH&THCS Lâm Hóa 

th_thcslamhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcslamhoa.edu.vn

44453601

0817167686

Nguyễn Hữu Tâm

19.  

TH&THCS Ngư Hóa

th_thcsnguhoa@quangbinh.edu.vn

http://thcsnguhoa.edu.vn

44453602

0985530073

Nguyễn Quốc Lĩnh

20.  

TH&THCS NamHóa

th_thcsnamhoa@quangbinh.edu.vn

http://ththcsnamhoa.edu.vn

44453603

01245126567

Lê Thị Quỳnh Nga

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình