Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Nhân sự

LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN, CÁN BỘ PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 

 

 

 

Trưởng phòng:

HOÀNG VĂN PHÚC

TĐCM:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0912.123101

 

Email:

hvphuc_th@quangbinh.edu.vn

 

 

P.Trưởng phòng:

MAI XUÂN MINH

TĐCM:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0919.822.973

Email:

mxminh_th@quangbinh.edu.vn

 

 

P.Trưởng phòng:

HOÀNG MINH CHIẾN

TĐCM:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0985811928

Email:

hmchien_th@quangbinh.edu.vn

 

 

 

TCCB:

TRẦN VĂN NÔNG

TĐCM:

Thạc sỹ

Điện thoại:

01263194136

Email:

tvnong_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Chuyên viên THCS

HỒ TRUNG TUYẾN

TĐCM:

Thạc sỹ

Điện thoại:

 0913072681

Email:

httuyen_th@quangbinh.edu.vn

 

 

 Chuyên viên THCS

PHAN THANH VIỆT

TĐCM:

Đại học Sư phạm Địa lí

Điện thoại:

0914282725

 

Email:

ptviet_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Chuyên viên TH

NGUYỄN VĂN DŨNG

TĐCM:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0918.875.467

 

Email:

nvdung_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Cán Bộ TH

NGUYỄN TRỌNG DIỆN

TĐCM:

Đại học Sư phạm Tiểu học

Điện thoại:

0944652298

 

Email:

ntdien_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Chuyên viên MN TRẦN THỊ BẢY
TĐCM Đại học Mầm non

Điện thoại
0976425529
Email ttbay_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Kế Toán:

CAO THỊ LAN

TĐCM

Đại học Kế toán

Điện thoại:

 0915.391.289

Email:

 ctlan_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Văn Phòng:

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

TĐCM:

Trung cấp Văn thư

Điện thoại:

0166.338.0205

Email:

nthyen_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Cán bộ Tổng hợp

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TĐCM:

Đại học Tiếng Anh

Điện thoại:

0919.752284

Email:

nthuong_th@quangbinh.edu.vn

 

 

Cán bộ Thống kê

TRẦN MẠNH HÙNG

TĐCM:

Đại học - CNTT

Điện thoại:

0915.469761

Email:

tmhung_th@quangbinh.edu.vn

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình